Privacyverklaring

Op deze pagina vind je de privacyverklaring van knallenmetseo. In deze privacy verklaring informeren ik je hoe knallenmetseo jouw persoonsgegevens gebruikt en kan verwerken.

 

Heb je vragen over deze privacy verklaring? Dan kun je die stellen door een bericht te sturen naar info@knallenmetseo.nl.

 

De persoonsgegevens die knallenmetseo verwerkt
knallenmetseo verwerkt persoonsgegevens doordat jij gebruik maakt van mijn diensten en/of doordat jijzelf deze gegevens aan mij via deze website hebt verstrekt.

 

De gegevens die knallenmetseo mogelijk van jou verwerkt zijn:
-Jouw voornaam
-Jouw achternaam
-De bedrijfsnaam van jouw bedrijf
-Het webadres van jouw bedrijf
-Het KVK-nummer van jouw bedrijf
-Jouw geslacht
-Jouw adresgegevens
-Jouw telefoonnummer
-Jouw e-mailadres
-Jouw IP-adres
-Jouw Skype-naam
-Jouw bankgegevens

 

 

Daarnaast kunnen wij overige persoonsgegevens verwerken die je actief verstrekt door bijvoorbeeld:
-De gegevens over jouw activiteiten op deze website
-Gegevens over jouw surfgedrag over diverse websites heen
-Gegevens over de internetbrowser en het type apparaat dat jij gebruikt

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die knallenmetseo verwerkt
knallenmetseo verwerkt geen bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van klanten, betrokkenen of websitebezoekers, tenzij je deze actief aan mij verstrekt. Mijn website en/of diensten hebben niet de intentie om gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij we daarvoor toestemming hebben van ouders of voogden. Ik kan echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 jaar is. Ik raad ouders en voogden dan ook aan om betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming.

 

Ben je ervan overtuigd dat ik zonder die toestemming persoonlijke gegevens heb verzameld of verkregen van en over een minderjarige? Neem dan contact met mij op via info@knallenmetseo.nl, dan zal ik deze informatie verwijderen.

 

Voor welke doeleinden en op basis van welke grondslag verwerkt knallenmetseo.nl persoonsgegevens?
knallenmetseo.nl verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

-Het afhandelen van jouw betaling
-Het geven van een training
-Het verstrekken van een gids
-Het verstrekken van andere informatie omtrent de diensten of producten van knallenmetseo
-Het verzenden van e-mail berichten
-Het opnemen van contact om een afspraak te maken voor een training
-Het opnemen van contact wanneer de omstandigheden hierom vragen
-Het doorgeven van wijzigingen van mijn producten en/of diensten
-Het afleveren van goederen en/of diensten bij jou

knallenmetseo analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten beter op jouw behoeften te kunnen afstemmen.

 

Geautomatiseerde besluitvorming
knallenmetseo neemt op op geen enkele wijze op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (zoals de eigenaresse van knallenmetseo) als tussenpersoon fungeert.

 

Het termijn dat knallenmetseo  persoonsgegevens bewaart
knallenmetseo bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor jouw gegevens worden verzameld. Ik hanteer de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:
– Gedurende de looptijd van een opdracht en zoveel langer als noodzakelijk is;
– Niet langer dan een jaar als er geen opdracht/overeenkomst is gesloten.

 

Persoonsgegevens

Termijn

Motivatie

Jouw voor- en achternaam

7 jaar (belastingwetgeving)

Zodat ik eventuele gegevens van jou terug kan vinden

Jouw bedrijfsnaam

7 jaar (belastingwetgeving)

Voor het afhandelen van jouw betaling

Jouw adres- of postbusgegevens

7 jaar (belastingwetgeving)

Zodat ik eventuele gegevens van jou terug kan vinden

Jouw e-mailadres

Zolang je ingeschreven staat voor het ontvangen van mijn nieuwsbrief

Zodat ik eventuele gegevens van jou terug kan vinden of contact met je kan opnemen na het invullen van een online contactformulier

Jouw telefoonnummer

1 jaar na afronding van de overeenkomst

Zodat ik eventuele gegevens van jou terug kan vinden of contact met je kan opnemen na het invullen van een online contactformulier

Gegevens over jouw activiteiten op de website

30 dagen na websitebezoek

knallenmetseo analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren

Jouw bankgegevens en KVK-nummer

totdat de betaling aan mij is voltooid

Voor het afhandelen van jouw betaling

Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt

1 jaar na afronding van de overeenkomst

Zodat ik eventuele gegevens van jou terug kan vinden

Delen van persoonsgegevens met derden
knallenmetseo verkoopt jouw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van mijn overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. knallenmetseo blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 

Met de volgende derden deelt knallenmetseo gegevens:

 

Derde

Categorie

Doel delen

Welke gegevens

Boekhouder

Verwerkingsverantwoordelijk

Om de BTW-aangifte te doen

Inkoop- en verkoopfacturen

Facturatiesysteem

Verwerker

Om facturen en offertes te kunnen opmaken en versturen

Bedrijfsgegevens benodigd voor het opmaken van offertes en facturen.

Email- en websiteprovider (hostingpartij)

Verwerker

Voor de website en emails

Versleutelde gegevens

Bank

Verwerkingsverantwoordelijk

Om betalingen van klanten te kunnen uitvoeren

Bankrekening, naam, adres, bedrijfsnaam

Tussenpartijen (ticketverkoop, Ebook of boekverkoop)

Verwerker

Om de tickets voor mijn diensten, events, Ebooks of boeken te verkopen

Voor en achternaam, adres, postcode of postbus bedrijfsnaam, rekeningnummer

Cookies, of vergelijkbare technieken die ik gebruik
knallenmetseo gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van jouw computer, tablet of smartphone. knallenmetseo gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaats ik cookies die jouw surfgedrag bijhouden, zodat ik op maat gemaakte content en advertenties kan aanbieden.

 

Bij jouw eerste bezoek aan deze website heb ik je al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

 

Je kunt je afmelden voor cookies door jouw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van jouw browser verwijderen.

 

Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-heten-wat-doe-ik-ermee/

 

Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale media-bedrijven.

 

Hieronder volgt een overzicht:

Google Analytics
Via deze website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Ik gebruik deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Ik heb hier geen invloed op. Ik heb Google toegestaan de verkregen informatie te gebruiken voor andere Googlediensten, maar alleen nadat jij hiervoor toestemming hebt gegeven via de website. Google stelt zich te houden aan de ‘Privacy Shield principles’ en is aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.

Social media (buttons)
Op de website van knallenmetseo zijn social media buttons opgenomen om webpagina’s te kunnen promoten (“liken”) of delen op sociale netwerken als Facebook, Instagram, Youtube en LinkedIn. Deze buttons werken door middel van stukjes code die van Facebook, Instagram, Youtube respectievelijk LinkedIn zelf afkomstig zijn. Door middel van deze code worden cookies geplaatst. Ik heb daar geen invloed op. Lees daarom de privacyverklaring van Facebook respectievelijk van Instagram, Youtube en LinkedIn (welke regelmatig kunnen wijzigen) om te lezen wat zij met jouw (persoons)gegevens doen die zij via deze cookies verwerken.

 

Daarnaast deel ik gegevens, die ik heb verkregen via het downloaden van een gratis document, met Facebook om zo advertentiedoelgroepen te maken. Jouw gegevens kunnen door Facebook ook worden doorgegeven naar de Verenigde Staten. Ook deze doorgifte van gegevens gebeurt op grond van het EU-VS Privacy Shield Framework.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om jouw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door knallenmetseo en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij mij een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

 

Dit verzoek kun je indienen door een mail te sturen naar info@knallenmetseo.nl.

 

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, kunnen wij jou vragen een kopie van jouw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie jouw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van jouw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

knallenmetseo wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteitpersoonsgegevens/tip-ons

Hoe knallenmetseo persoonsgegevens beveiligt
knallenmetseo neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@knallenmetseo.nl.